OV1AV  

OV1AV

Velkommen til OV1AV - en dansk radio amatørs hjemmeside. 

 ENTER HERE for at komme ind på siden

 

Welcome to OV1AV - a Danish radio amateur's website.

ENTER HERE to enter the page